Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Yleistä Pyhäjoesta

______________________________________________________________________________

Pyhäjoki alkaa Pyhäjärven kaupungin alueella sijaitsevasta Pyhäjärvestä, jonka korkeus  merenpinnasta on 139 metriä. Pyhäjärvestä Pyhäjoki virtaa kaakko-luodesuunnassa mereen. Pääuoman pituus on 160 km.

Pyhäjoki on tyypillinen Pohjanmaan joki, jonka rantoja on asuttu ja viljely esihistorialliselta ajalta asti. Jokilaaksossa vuorottelevat puhtomainen asutus, metsät ja pellot. Yleisilmeeltään ja ympäristöltään jokilaakso rehevä, moni-ilmeinen ja kaunis.

Pyhäjoki on kokonaisuudessaan turvallinen ja helposti saavutettavissa molemmin puolen jokea kulkevien yleisen tieverkoston ansiosta. Oulaisista alaspäin jokivarsia reunustavat hyvin hoidetut pengertiet, jotka tarjoavat kauniita jokinäkymä ja ovat pyöräilijöiden, retkeilijöiden ja erityisesti kalastajien suosiossa. 

 

Irvankosken alaosaIrvankosken alaosa

Irvankosken alaosa

 

 

 

Jokivarren pengertien kesämaisemaaJokivarren pengertien kesämaisemaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jokivarren pengertien kesämaisemaa

 

Joen alajuoksulla ei ole patojen muodostamia vaellusesteitä ja siksi tämä noin 90 km pituinen jokiosuus on vaelluskalojen lisääntymis- ja poikastuotantoaluetta. Koskia tällä osuudella on joen kokonaispinta-alasta 98 ha ja nivoja 35 ha.

 

Perustan Pyhäjoen virkistyskäytön kehittämiselle loi vapaan jokiosuuden kosket suojeleva koskiensuojelulaki, joka mahdollisti merkittävän kalataloudellisen kunnostusohjelman toteuttamisen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus toteutti  kunnostuksen vapaalla jokiosuudella 31 koskessa, joiden pinta-ala on 23 ha. Tavoitteena  on ollut koskien ja koko vesistön monimuotoisuuden lisääminen, kalan, erityisesti vaelluskalojen, kulun ja lisääntymisen turvaaminen sekä joen kalataloudellisen virkistyksellisen arvon kohottaminen.

Jokivarren asukkaiden arvo- ja asenneselvityksen mukaan Pyhäjoen vesistön merkittävimpänä käyttömuotona pidetään kotitarve- ja virkistyskalastusta.