Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

     

 Pyhäjoen kalastussääntö

 

 1. Kalastussääntö on voimassa Pyhäjoessa yhteislupa-alueella. 
 1. Kalastussääntöä tulee kaikkien alueella kalastavien noudattaa. 
 1. Kalastusoikeuden haltijan tehtävänä on valvoa omistamallaan vesialueella kalastussäännön noudattamista.

 2. Viehekalastusta koskevat määräykset:

  • vuorokaudessa saa yksi henkilö ottaa enintään kaksi lohikalaa (lohi, siika, taimen, harjus ja kirjolohi)
  • kalojen alamitat kalastuslain mukaan (HUOM! Taimen 60cm)
  • jokialueella moottoriuistelu kielletty (koskee myös sähkökäyttöisiä moottoreita)
  • harrilaudan käyttö kielletty
  • viehekalastus kielletty 11.09-15.11 välisenä aikana kyseiset päivät mukaan lukien. 
   • Viehekalastuskielto koskee lohen kalastusta ja taimenta kaikissa muodoissa. 
 1. Harjus rauhoitettu huhti- ja toukokuun ajan. 
 1. Nahkiaisen pyynti kielletty jokialueella lokakuun 5.päivän jälkeen. Pyynnin rajoituksesta päättävät jokisuukalastusoikeuden haltijat. Päätöstä noudattaa myös Pyhäjokivarren kalastusalueeseen kuuluvat osakaskunnat niiltä osin kuin se on yhtenäisen käytännön mukaan tarpeellista. 
 1. Verkkokalastusta koskeva rajoitus:

  Verkkokalastus on kielletty joessa 1.6-31.12. Kiellosta on tehty päätös 1.1.2002 ja on voimassa toistaiseksi. 
 1. Pyhäjoen suualueen ja siihen liittyvän merialueen kalastuksen säätelystä vastaavat alueen kalastusoikeuden haltijat. Kalastuksen järjestely ja sen säätely tulee tapahtua siinä laajuudessa, kun se on tarpeellista turvaamaan vaelluskalojen esteettömän pääsyn jokeen.