Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Pyhäjokivarren kalastusalueen osakaskunnat ja vesialueet

________________________________________________________________________________

Merijärven osakaskunta

 

Osakaskunnan kalataloudellisesti tärkein vesialue on Pyhäjoen pääuoma Männistönkosken alaosalta Tolpankosken alapuolelle.Osakaskunnan vesialuetta on myös Likalanjärvestä Pyhänkosken niskalle laskeva Viirelänoja. Osakaskunnalle kuuluva Pyhänkoski on laajalti tunnettu hyvästä saalisvarmuudesta. Kohde on maisemallisesti kaunis ja hyvin hoidettu. Naistenkarilla on joen itäpuolella tulipaikka ja kota. Toinen merkittävä koski on Pyhälänkoski, joka sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Pyhänkosken yläpuolella. Muita pienempiä ja rauhallisimpia kalastuskohteita ovat Komunkoski, Lohikoski ja Lapinniva.

 

Kalastuslupa: Alueelle myydään vain viehekalastuslupia. Jokialue kuuluu yhteislupa-alueeseen.
Kalaveden hoito: Pyyntikokoisia taimenia Pyhänkosken naistenkarille ja Pyhälänkoskeen. Harjuksen poikasistutuksia.
Opastus: Pyhänkosken parkkipaikan opastustaulu. Lisätietoja alueen kalastuksesta: Mika Tanska, p. 040 8483198.

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

Petäjäskosken osakaskunta

 

Osakaskunnan vettä on Pyhäjoen pääuoma Hirsikosken alapuolelta Männistönkoskeen saakka. Männistönkoski tunnetaan hyvänä perhokalastuskohteena. Männistönkoski sijaitsee noin 5 km jokea alavirtaan. Kalastuksellisesti merkittävin koski on Vääräkoski (Myllykoski). Toinen kiinnostava koski on joen ylittävän sillan alapuolella oleva Kuljukoski, jonka rannalla on kylän yhteinen ranta-alue. Alueella on nuotiopaikka ja kota. Lisäksi osakaskunta omistaa osan Vaikonojan vesialuetta.

 

Kalastuslupa: Urheilu Pajala, Oulainen (puh.08-474666), Petäjäskosken osakaskunnan lupa tai yhteislupa. 
Kalaveden hoito:  Pyyntikokoista taimenta ja kirjolohta Vääräkoskeen, Männistönkoskeen kirjolohta ja Kuljunkoskeen harjuksen poikasistutuksia.
Opastus: Vesialuetta koskeva opastustaulu Kuljunkosken levähdyspaikalla.

 

……………………………………………………………………………………………………….

 Oulaisten osakaskunta

 

Osakaskunnan jokialueeseen kuuluu Pyhäjoesta osuus, joka virtaa vuolaana Oulaisten koskena puistojen ympäröimänä läpi kaupungin. Suositummat kalapaikat ovat siltojen välissä Ravustajanpuiston kohdalla. Koskessa on harjusta ja taimenta. Lisäksi kosken alaosalta on saatu joen suurimmat lohet. Osakaskunnan jokiosuudella on keskustasta alavirtaan neljä koskea; Nivankoski, Häkkilänkoski, Irvankoski ja Hirsikoski, jonka pohjoishaaran alaosa tunnetaan hyvänä harjuspaikkana.

Jokialueen lisäksi osakaskunnan vesialueisiin kuuluu muutamia järviä, joita ovat mm. Ahvenjärvi, Isojärvi ja Likalanjärvi. Kalataloudellisesti merkittävin on Likalanjärvi, josta saadaan keväisin suuria haukia. Lisäksi osakaskunnalle kuuluu luonnonkaunis Kyrönlampi.

 

Kalastuslupa: Oulaisten osakaskunnan lupa tai jokialueen yhteislupa. Vesialueelle saa vain viehekalastuslupia.
Kalaveden hoito:  Oulaistenkoskeen istutetaan pyyntikokoista kirjolohta ja taimenta ja vahvistetaan harjuskantaa vuosittaisilla poikasistutuksilla.
Opastus: Jokialuetta koskeva opastustaulu sijaitsee Ravustajan puistossa.

 

 ………………………………………………………………………………………………………

Matkanivan osakaskunta

 

Osakaskunnan Pyhäjoen pääuomaa koskeva vesialue alkaa Oulaistenkosken yläpuolella olevasta Hussankoskesta ja jatkuu aina Mäyränperän yläpuolelle saakka. Mäyränperällä Salonsaari jakaa joen kahteen haaraan. Salonsaaren ympäristössä on runsaasti pikku koskia ja nivoja. Näistä merkittävimpiä ovat Jylhänkoski (Annosenkoski), Sukkakoski, Myllykosket, Ylikoski ja Pirneskoski. Alueella on luontainen harjuskanta. Jylhänkoski kuuluu Pyhäjoen erityiskalastuskohteisiin. Koskeen istutetaan säännöllisesti pyyntikokoisia lohikaloja.

 

Kalastuslupa: R-kioski, Oulainen, puh. 08-473837.
Kalaveden hoito: Pyyntikokoista taimenta Ja kirjolohta istutetaan Jylhänkoskeen. Harjuskantaa vahvistetaan poikasistutuksilla. 
Opastus: Vesialuetta koskeva kartta Jylhänkosken opastustaululla.

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

 Mieluskosken osakaskunta

 

Mieluskosken osakaskunta omistaa jokialuetta Mäyränperän yläpuolelta, Haapaveden kunnan rajalta Haapaveden Kirkkojärven eteläosaan saakka. Kalataloudellisesti merkittävin kalastuskohde joessa on Mieluskoski, joka kuuluu alueen erityiskalastuskohteisiin. Muita kohteita ovat mm. Nivankoski, Ylä-Kuusikoski ja Haapakoski, jonka alapuolella on tauluilla merkitty  rauhoitusalue. Osakaskunnan omistuksessa on Haralampi niminen onkilampi.

 

Kalastuslupa: Kesport, Haapavesi, puh. 08-452327. Alueelle myydään pyydysyksikkö- ja viehekalastuslupia. Jokialue kuuluu yhteislupa-  alueeseen. Haralampeen oma erillinen lupa.
Kalaveden hoito: Osakaskunta istuttaa runsaasti pyyntikokoista taimenta ja kirjolohta Mieluskoskeen, kirjolohta Haralampeen ja vahvistaa olemassa olevia harjuskantoja vuosittaisilla poikasistutuksilla.
Opastus: Sysirannan (kyläranta) parkkipaikan opastustaulu.

 

…………………………………………………………………………………………………………

Haapajärven osakaskunta

 

Haapajärven osakaskunnan omistamaan jokiosuuteen kuuluu jokilaajentuma aivan Haapaveden kaupungin tuntumassa. Laajentumaa kutsutaan Kirkkojärveksi (Haapajärvi). Kirkkojärven kalasto koostuu kevätkutuisista kaloista ja velvoitteena hoidettavasta isokokoisesta ja hyvin menestyvästä kuhakannasta sekä pyyntikokoisista kirjolohista. Muita merkittäviä järviä ovat Iso- ja Pieni Vatjusjärvi sekä Kurranjärvi. Näihin istutetaan säännöllisesti siikaa ja kuhaa.

 

Kalastuslupa: Alueelle saa viehekalastus- ja pyydysyksikkölupia.
Opastus: Lisätietoja alueen kalastuksesta: Hannu Riuttanen 050 5906895.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

 Kärsämäen osakaskunta

 

Kärsämäen osakaskunnan Pyhäjokeen kuuluva jokiosuus alkaa Haapaveden ja Kärsämäen kunnan rajalta ja jatkuu lähelle Pyhäjärveä. Alueella on runsaasti eritasoisia koskia ja nivoja, joista Pappilankoski kuuluu erityiskalastuskohteisiin. Muita koskia ovat mm. Luonuankoski, Pihlajankoski  ja Ruutikkalankoski. Jokialueen koskiin istutetaan vuosittain kirjolohia ja pyyntikokoisia taimenia. Suurin sivujoki on Kärsämäenjoki.

 

Kalastuslupa: Alueelle myydään vain viehekalastuslupia. Osakaskunnalla on myös Onkilampi niminen "istuta ja ongi"- lampi, johon erillinen lupa.
Opastus: Lisätietoja alueen kalastuksesta: Juha Surakka, Kärsämäen osakaskunta puh. 040 4109470.

  

…………………………………………………………………………………………………………

 Vihannin osakaskunta

 

Vihannin osakaskunnan vesialueisiin kuuluu Piehinginjoen latvaosa Vihannin ja Raahen entiseen rajaan saakka sekä Vihanninjoki. Järvialueisiin kuuluu Vihannin kirkonkylän kupeessa sijaitseva Kirkkojärvi sekä läheiset Saarelanjärvi ja Rantasenjärvi. Kirkkojärvi on kunnostettu järvi ja siinä on runsaasti eri kalalajeja. Kirkkojärvi on suosittu pilkkipaikka ja sen kalastuskiinnostavuutta lisätään pyyntikokoisilla kirjolohi-istutuksilla. Lisäksi Vihannin alueella on noin 15 erikokoista erämaaluonteista pikkujärveä ja lampea, joiden kalasto koostuu pääasiassa kevätkutuisista luonnonkaloista.

 

Kalastuslupa: Osakaskunta myy alueelle pyydysyksikkö- ja viehekalastuslupia.
Opastus: Lisätietoja alueen kalastuksesta: Kalevi Pekkala Vihannin osakaskunta puh. 0400 663093.

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

Alpuan osakaskunta

 

Alpuan osakaskunnan merkittävin kalastuskohde on 100 ha:n suuruinen Lumijärvi. Piipsanjoen keskijuoksu kuuluu myös osakaskunnan vesialueisiin. Lumijärvestä saadaan siikaa, kirjolohta ja ajoittain erittäin suurta ahventa.

 

Kalastuslupa:  Alueelle myydään pyydysyksikkö- ja viehekalastuslupia. Valinta Vinkit, Alpua, puh. 08-285108 ja Jorma Mäntyniemi puh. 08 283689.
Kalaveden hoito:

Piipsanjokeen on aloitettu v. 2008 säännölliset harjusistutukset. Lumijärven kalastoa hoidetaan vuosittaisilla siika- ja  kirjolohi-istutuksilla.

Opastus: Lisätietoja alueen kalastuksesta: Kimmo Lumijärvi puh. 050 3820211.

 

 ………………………………………………………………………………………………………

 Piipsjärven osakaskunta

 

Osakaskunnan vesialuetta on Piipsanjoen alaosa, Piipsjärvi ja Piurukkajärvi. Piipsärvi  (415 ha) sijaitsee Oulaisten kaupungin taajamasta 4 km pohjoiseen aivan kantatie 86:n läheisyydessä. Järvi on suosittu kalastuskohde ja kuuluisa suurista ja runsaslukuisista hauista. Vuosittain kesäkuussa järvellä järjestetään haukikuninkuuskilpailu. Piurukkajärvi on soidensuojelualueella ja sinne joutuu patikoimaan lähes kilometrin. Järvessä on isokokoista siikaa ja kirjolohta. 

 

Kalastuslupa: Piipsjärveen myydään pyydysyksikkö- ja viehekalastuslupia. Piurukkajärveen on oma lupansa.
Kalaveden hoito: Piurukkajärveen istutetaan säännöllisesti siikaa ja ympäri vuoden kirjolohta. Viimeisimmät istutukset on tehty 2017 tammi-maaliskuun aikana: 500 kg pyyntikokoista kirjolohta. Piipsjärvessä on tehty ravintoketjukunnostus, minkä yhteydessä järvestä poistettiin runsaasti särkikaloja.
Opastus: Lisätietoja alueen kalastuksesta: Pj Hannu Hamari puh. 040 5858087 ja Markku Alila puh. 0407259762.
Palvelut: Ylitalon maatilamajoitus Piipsjärven rannalla.

 

 …………………………………………………………………………………………………………

 Ainalin osakaskunta 

 

Ainalin osakaskunnalle kuuluu alueen suurimmat järvet: Ainali ja Osmanki. Ainalin pinta-ala on 698 ha. Yhteensä vesialuetta on lähes 1500 ha. Ainali on kuuluisa monipuolisesta linnustostaan ja kuuluu valtakunnalliseen Natura verkostoon. Järvet ovat keskisyvyydeltään matalia ja reheviä suurten haukien ja lahnojen valtakuntaa. Järvistä saadaan myös mateita ja aika-ajoin hyvänkokoista ahventa. Suojärvestä lähtevä Piipsanjoki yläosaltaan kuuluu Ainalin osakaskunnalle. Vesialueille myydään vain pyydysyksikkölupia.

 

Kalastuslupa: Matti Paldanius, Ainali, puh. 08-453617.
Opastus: Lisätietoja alueen kalastuksesta: Hannu Laurila p.0405213520, hannu.laurila7@gmail.com.

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

Pirneksen osakaskunta 

 

Osakaskunta omistaa osan Ainalin länsiosasta, Pirnesjärven (451 ha) ja Apajan sekä Pirnesojaa Pirnesjärvestä Oulaisten rajaan saakka. Oja laskee Matkanivassa Pyhäjokeen ja on yläosalta täysin luonnontilainen. Pirnesojan keskijuoksulla on luontaisesti lisääntyvä harjuskanta. Pirnesjärvessä on suurta muikkua ja haukia.

 

Kalastuslupa: Alueelle myydään pyydysyksikkö- ja viehekalastuslupia. Kesport, Haapavesi, puh. 08-452327.
Kalaveden hoito: Pirnesjärveen on aloitettu siikaistutukset v. 2007 ja  tuloksia odotetaan muutaman vuoden päästä.
Opastus:  Lisätietoja alueen kalastuksesta: Pekka Heikkilä, Ollatie 929, Pirnesjärvi, puh. 08-453655.