Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Kalastuslupa

___________________________________________________________________________

 

Pyhäjoessa käytössä oleva  yhteislupa kattaa joen alajuoksua välillä Haapakosken pato-Pirttikosken ok:n ja Pyhäjoen kalastajainseuran raja. Yhteislupa koskee viehe- ja vapakalastusta. Yhteislupa poistaa kalastuslupien saannissa olevaa epätasaisuutta ja helpottaa kalastusta.

Yhteislupa on viikko tai vuosilupa ja on voimassa koko kalastuskauden. Yhteislupa on  rinnakkainen lupajärjestelmä. Mikäli kalastaja haluaa kalastaa vai määrätyllä vesiosuudella, voi hän hankkia halvemman osakaskunnan luvan.

Yhteislupa-alueella on voimassa Pyhäjoen kalastussääntö.

 

Pyhäjoen kalastussääntö

Yhteisluvan tai osakaskunnan oman kalastusluvan lisäksi 18-64 vuotiaat tarvitsevat voimassa olevan valtion kalastuskortin. Pyhäjoki on luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi joeksi, joten sen koski- ja virtapaikoissa on läänikohtaisella viehekalastusluvalla kalastus kielletty.

 

Rauhoitukset

  • Pyhäjokivarren kalastusalue on kieltänyt verkkokalastuksen joessa Haapaveden Haapakosken alapuolisella  jokiosuudella 1.6-31.12 välisenä aikana. Kielto on astunut voimaan 1.1.2002 alkaen ja on voimassa toistaiseksi.
  • Haapakosken padon alapuolella on 250 metrin mittainen rauhoitusalue.
  • Pyhänkosken kalatien alapuolinen jokiosuus on rauhoitettu kaikelta kalastukselta joen yli kulkevaan siltaan saakka.

 

Yhteislupia on saatavissa lähes kaikista jokivarren lupamyyntipisteistä sekä nettilupana kalakortti.com sivustolta.

 

Luvanmyyntipaikat jokialueella

 

Lupien hinnat

Vuosilupa (1.1-31.12) 60 €
Viikkolupa 15 €
Päivälupa(vain kalakortti.com!) 7 €

 

 

 

                   

Rajoitukset

Saaliskiintiö 2 lohikalaa/kalastus/vrk. Saaliskiintiö on sama yhteisluvalla tai osakaskunnan luvalla kalastattessa.

 

Yhteisluvalla saa kalastaa kaikkia kalalajeja joen vapaalla osuudella noin 70 km matkalla Haapakoskesta Pyhäjoen kalastajainseuran rajaan saakka. Jokiosuudella on 31 kalataloudellisesti kunnostettua koskea, jotka tarjoavat monipuoliset ja mielenkiintoiset kalastusmahdollisuudet.

 

Lisätietoja kalastuksesta ja yhteisluvista:

Kalastusalueen isännöitsijä

Ari Mikkonen

040 130 3303

ari.mikkonen@gmail.com