Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Kalastus

____________________________________________________________________

Pyhäjoki soveltuu erinomaisesti rannalta tapahtuvaan vapakalastukseen kevyillä vapakalastusvälineillä. Joen leveys vaihtelee 20-80 metriin ja on lähes kaikissa merkittävissä kalastuskohteissa kahlattavissa, joten se soveltuu erinomaisesti myös perhokalastukseen. Pyhäjoesta saadaan vuosittain muutamia lohia ja meritaimenia. Pyhäjoen koskissa riittää pyydettävää, sillä runsaat istutukset ovat tuoneet jokeen kirjolohia, taimenia ja kotiuttaneet koskiin luontaisesti lisääntyvän harjuskannan. Pitkät suvannot odottavat haukien ja ahventen narraajia. Suuret monikiloiset lahnat ovat onkijoiden yleistä saalista.

Pyhäjoen pääuoman vedenlaatuun vaikuttaa olennaisesti Pyhäjärven hyvälaatuinen vesi. Pyhäjärven ja Haapajärven väillä joen humuspitoisuus kasvaa ja on siten alajuoksultaan humuspitoista ja siten väriltään hieman ruskeahkoa.

 

Pyhäjoen kalastusta on kehitetty voimakkaasti vapakalastuksen suuntaan. Alueellisesti merkittävä kalastustapahtuma on vuosittainen alkukesästä tapahtuva Pyhäjoen kalastuskauden avaus. Tähän tapahtumaan kohdistetaan kauden suurimmat istutukset. Avaustapahtuma koskee kalastusalueen jokiosuutta Kärsämäen Pappilankoskelta Merijärven Pyhänkoskelle.

 

Lähes jokaisen kalaveden osakaskunnan vesialueella on vähintään yksi erityiskalastuskohde, joihin istutetaan säännöllisesti touko-kesäkuussa ja heinäkuussa pyyntikokoisia kirjolohia (1-4 kg) ja noin kilon painoisia meritaimenia.

 

Pyhäjoen kahden alimman osakaskunnan Pirttikosken kalastuskunnan ja Pyhäjoen kalastajainseuran vesialueille ei istuteta pyyntikokoisia lohikaloja, vaan joen kalaston annetaan kehittyä luonnonmenetelmin. Kalastajien saaliit ovat toistaiseksi koostuneet harjuksista ja Pyhänkoskeen istutetuista lohikaloista. Alajuoksun koskilla on rauhallista kalastaa ja molemmin puolin jokea kulkevat aivan rantatöyräitä noudattelevat penkkatiet, joten kalastuskohteet ovat helposti saavutettavissa. Näiden kahden kalastuskunnan vesistöt eivät kuulu Pyhäjokivarren kalastusalueen vesialueisiin.